Εμπρός ανάρτηση μοτοσυκλέτας (How To)

Ο Δημήτρης Χελιώτης (Worksbike) αλλάζει τσιμούχες και λιπαντικά στην εμπρός ανάρτηση offroad μοτοσυκλέτας. Αναλυτικά πως θα λύσετε και θα αλλάξετε τσιμούχες αλλά και πως θα δέσετε το πιρούνι της μοτοσυκλέτας σας.